Aktualności

23.02.2023 r.

Lista zakwalifikowanych osób do przyznania wsparcia pomostowego w ramach projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” – VIII tura naboru

22.02.2023 r.

Lista zakwalifikowanych osób do przyznania wsparcia pomostowego w ramach projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” – VII tura naboru

22.02.2023 r.

Lista zakwalifikowanych osób do przyznania wsparcia pomostowego w ramach projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” – VI tura naboru

22.02.2023 r.

Lista zakwalifikowanych osób do przyznania wsparcia pomostowego w ramach projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” – V tura naboru

22.02.2023 r.

Lista zakwalifikowanych osób do przyznania wsparcia pomostowego w ramach projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” – IV tura naboru

20.01.2023 r.

Lista osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji w ramach VIII tury naboru do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

20.01.2023 r.

Lista osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji w ramach VII tury naboru do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

19.01.2023 r.

Lista osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji w ramach VI tury naboru do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

19.01.2023 r.

Lista osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji w ramach V tury naboru do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

19.01.2023 r.

Lista zakwalifikowanych osób do przyznania wsparcia pomostowego w ramach projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” – III tura naboru

11.01.2023 r.

Nowy termin zakończenia naboru na składnie wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach VIII tury naboru do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” – wydłużenie terminu do 20.01.2023 r.

Informujemy, iż nabór wniosków o przyznanie wniosków pomostowych w ramach VIII tury nabory do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy ” nr POWR.01.02.01-02-0007/20  zostaje wydłużony.

Nowy termin zakończenia VIII tury naboru dokumentów rekrutacyjnych to 20.01.2023 r.

11.01.2023 r.

Nowy termin zakończenia naboru na składnie wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach VII tury naboru do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” – wydłużenie terminu do 20.01.2023 r.

Informujemy, iż nabór wniosków o przyznanie wniosków pomostowych w ramach VII tury nabory do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy ” nr POWR.01.02.01-02-0007/20  zostaje wydłużony.

Nowy termin zakończenia VII tury naboru dokumentów rekrutacyjnych to 20.01.2023 r.

11.01.2023 r.

Nowy termin zakończenia naboru na składnie wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach VI tury naboru do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” – wydłużenie terminu do 20.01.2023 r.

Informujemy, iż nabór wniosków o przyznanie wniosków pomostowych w ramach VI tury nabory do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy ” nr POWR.01.02.01-02-0007/20  zostaje wydłużony.

Nowy termin zakończenia VI tury naboru dokumentów rekrutacyjnych to 20.01.2023 r.

14.12.2022 r.

Lista zakwalifikowanych osób do przyznania wsparcia pomostowego w ramach projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” – II tura naboru

13.12.2022 r.

Nowy termin zakończenia naboru na składnie wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach V tury naboru do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” – wydłużenie terminu do 20.01.2023 r.

Informujemy, iż nabór wniosków o przyznanie wniosków pomostowych w ramach V tury nabory do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy ” nr POWR.01.02.01-02-0007/20 zostaje wydłużony.
Nowy termin zakończenia V tury naboru dokumentów rekrutacyjnych to 20.01.2023 r.

13.12.2022 r.

Nowy termin zakończenia naboru na składnie wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach IV tury naboru do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” – wydłużenie terminu do 20.01.2023 r.

Informujemy, iż nabór wniosków o przyznanie wniosków pomostowych w ramach IV tury nabory do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy ” nr POWR.01.02.01-02-0007/20  zostaje wydłużony.

Nowy termin zakończenia IV tury naboru dokumentów rekrutacyjnych to 20.01.2023 r.

09.12.2022 r.

Ogłoszenie naboru na składnie wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach VIII tury naboru do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych wraz z partnerami: Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o. oraz Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową ogłasza nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” w ramach VIII tury naboru do projektu.

Termin jaki przewidziano na składanie Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego:
Termin rozpoczęcia składania wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego: 21.12.2022 r.
Termin zakończenia składnia wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego: 12.01.2023 r.

Zgodnie z paragrafem 9 punkt 4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”: Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze, w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta/Partnera 1 projektu/Partnera 2 projektu, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 niniejszego Regulaminu.

Osobiście dokumenty można składać w: Biurze Projektu: ul. Romana Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław. Biuro czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 09.00-17.00, w piątki w godzinach od 08.00 do 16.00, w uzasadnionych, uzgodnionych z Beneficjentem/partnerem 1 projektu/partnerem 2 projektu przypadkach istnieje możliwość modyfikacji godzin przyjęć interesantów.
Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku – w wersji elektronicznej – znajdują się do pobrania poniżej oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Papierowa wersja dokumentów dostępna jest w biurze projektu pod adresem: ul. Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław.

09.12.2022 r.

Ogłoszenie naboru na składnie wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach VII tury naboru do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych wraz z partnerami: Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o. oraz Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową ogłasza nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” w ramach VII tury naboru do projektu.

Termin jaki przewidziano na składanie Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego:
Termin rozpoczęcia składania wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego: 21.12.2022 r.
Termin zakończenia składnia wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego: 12.01.2023 r.

Zgodnie z paragrafem 9 punkt 4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”: Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze, w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta/Partnera 1 projektu/Partnera 2 projektu, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 niniejszego Regulaminu.

Osobiście dokumenty można składać w: Biurze Projektu: ul. Romana Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław. Biuro czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 09.00-17.00, w piątki w godzinach od 08.00 do 16.00, w uzasadnionych, uzgodnionych z Beneficjentem/partnerem 1 projektu/partnerem 2 projektu przypadkach istnieje możliwość modyfikacji godzin przyjęć interesantów.
Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku – w wersji elektronicznej – znajdują się do pobrania poniżej oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Papierowa wersja dokumentów dostępna jest w biurze projektu pod adresem: ul. Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław.

09.12.2022 r.

Ogłoszenie naboru na składnie wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach VI tury naboru do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych wraz z partnerami: Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o. oraz Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową ogłasza nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” w ramach VI tury naboru do projektu.

Termin jaki przewidziano na składanie Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego:
Termin rozpoczęcia składania wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego: 21.12.2022 r.
Termin zakończenia składnia wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego: 12.01.2023 r.

Zgodnie z paragrafem 9 punkt 4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”: Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze, w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta/Partnera 1 projektu/Partnera 2 projektu, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 niniejszego Regulaminu.

Osobiście dokumenty można składać w: Biurze Projektu: ul. Romana Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław. Biuro czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 09.00-17.00, w piątki w godzinach od 08.00 do 16.00, w uzasadnionych, uzgodnionych z Beneficjentem/partnerem 1 projektu/partnerem 2 projektu przypadkach istnieje możliwość modyfikacji godzin przyjęć interesantów.
Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku – w wersji elektronicznej – znajdują się do pobrania poniżej oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Papierowa wersja dokumentów dostępna jest w biurze projektu pod adresem: ul. Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław.

08.12.2022 r.

Ogłoszenie naboru na składnie biznesplanów w ramach VIII tury naboru do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych wraz z partnerami: Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o. oraz Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową ogłasza nabór na składnie biznesplanów Uczestników VIII tury do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”.

Zgodnie z paragrafem 3 punkt 8: „Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze, w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta/Partnera 1 projektu, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 niniejszego Regulaminu. Osobiście dokumenty można składać w: Biurze Projektu: ul. Romana Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław w godzinach urzędowania biura. Biuro czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 09.00 don17.00, w piątek od godziny od 08.00 do 16.00, w uzasadnionych, uzgodnionych z Beneficjentem/partnerem 1 projektu przypadkach istnieje możliwość modyfikacji godzin przyjęć interesantów.”.

Termin rozpoczęcia składania biznesplanów: 20.12.2022 r.

Termin zakończenia składnia biznesplanów: 10.01.2023 r.

Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej projektu, w zakładce Dokumenty do pobrania.

06.12.2022 r.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” w ramach VIII tury

02.12.2022 r.

Lista kandydatów VIII tury naboru uczestników do projektu pn. „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

29.11.2022 r.

Lista zakwalifikowanych osób do przyznania wsparcia pomostowego w ramach projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” – I tura naboru

28.11.2022 r.

Lista osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji w ramach IV tury naboru do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

25.11.2022 r.

Ogłoszenie naboru na składnie biznesplanów w ramach VII tury naboru do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych wraz z partnerami: Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o. oraz Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową ogłasza nabór na składnie biznesplanów Uczestników VII tury do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”.

Zgodnie z paragrafem 3 punkt 8: „Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze, w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta/Partnera 1 projektu, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 niniejszego Regulaminu. Osobiście dokumenty można składać w: Biurze Projektu: ul. Romana Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław w godzinach urzędowania biura. Biuro czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 09.00 don17.00, w piątek od godziny od 08.00 do 16.00, w uzasadnionych, uzgodnionych z Beneficjentem/partnerem 1 projektu przypadkach istnieje możliwość modyfikacji godzin przyjęć interesantów.”.

Termin rozpoczęcia składania biznesplanów: 07.12.2022 r.

Termin zakończenia składnia biznesplanów: 27.12.2022 r.

Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej projektu, w zakładce Dokumenty do pobrania.

25.11.2022 r.

Ogłoszenie naboru na składnie biznesplanów w ramach VI tury naboru do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych wraz z partnerami: Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o. oraz Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową ogłasza nabór na składnie biznesplanów Uczestników VI tury do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”.

Zgodnie z paragrafem 3 punkt 8: „Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze, w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta/Partnera 1 projektu, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 niniejszego Regulaminu. Osobiście dokumenty można składać w: Biurze Projektu: ul. Romana Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław w godzinach urzędowania biura. Biuro czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 09.00 don17.00, w piątek od godziny od 08.00 do 16.00, w uzasadnionych, uzgodnionych z Beneficjentem/partnerem 1 projektu przypadkach istnieje możliwość modyfikacji godzin przyjęć interesantów.”.

Termin rozpoczęcia składania biznesplanów: 07.12.2022 r.

Termin zakończenia składnia biznesplanów: 27.12.2022 r.

Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej projektu, w zakładce Dokumenty do pobrania.

24.11.2022 r.

Wyniki oceny merytorycznej VIII tury naboru do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

17.11.2022 r.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” w ramach VII tury

Lista osób zakwalifikowanych do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” w ramach VII tury naboru dokumentów rekrutacyjnych uszeregowana w kolejności od największej do najmniejszej liczby przyznanych punktów.

15.11.2022 r.

Nowy termin zakończenia VIII tury naboru dokumentów rekrutacyjnych w ramach projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” – wydłużenie terminu do 23.11.2022 r.

Informujemy, iż zgodnie z paragrafem 7 ust. 3 Regulaminu rekrutacji uczestników Projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy ” nr POWR.01.02.01-02-0007/20  z uwagi na wpłynięcie niewystarczającej liczby zgłoszeń wydłużony zostaje nabór dokumentów rekrutacyjnych.

Nowy termin zakończenia VIII tury naboru dokumentów rekrutacyjnych to 23.11.2022 r.

Informujemy, iż na dzień 15.11.2021 r. wpłynęło 28 zgłoszenia do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”.


14.11.2022 r.

Ogłoszenie naboru na składnie wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach V tury naboru do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych wraz z partnerami: Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o. oraz Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową ogłasza nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” w ramach V tury naboru do projektu.

Termin jaki przewidziano na składanie Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego:
Termin rozpoczęcia składania wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego: 24.11.2022 r.
Termin zakończenia składnia wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego: 14.12.2022 r.

Zgodnie z paragrafem 9 punkt 4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”: Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze, w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta/Partnera 1 projektu/Partnera 2 projektu, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 niniejszego Regulaminu.

Osobiście dokumenty można składać w: Biurze Projektu: ul. Romana Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław. Biuro czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 09.00-17.00, w piątki w godzinach od 08.00 do 16.00, w uzasadnionych, uzgodnionych z Beneficjentem/partnerem 1 projektu/partnerem 2 projektu przypadkach istnieje możliwość modyfikacji godzin przyjęć interesantów.
Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku – w wersji elektronicznej – znajdują się do pobrania poniżej oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Papierowa wersja dokumentów dostępna jest w biurze projektu pod adresem: ul. Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław.

14.11.2022 r.

Ogłoszenie naboru na składnie wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach IV tury naboru do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych wraz z partnerami: Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o. oraz Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową ogłasza nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” w ramach IV tury naboru do projektu.

Termin jaki przewidziano na składanie Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego:
Termin rozpoczęcia składania wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego: 24.11.2022 r.
Termin zakończenia składnia wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego: 14.12.2022 r.

Zgodnie z paragrafem 9 punkt 4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”: Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze, w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta/Partnera 1 projektu/Partnera 2 projektu, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 niniejszego Regulaminu.

Osobiście dokumenty można składać w: Biurze Projektu: ul. Romana Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław. Biuro czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 09.00-17.00, w piątki w godzinach od 08.00 do 16.00, w uzasadnionych, uzgodnionych z Beneficjentem/partnerem 1 projektu/partnerem 2 projektu przypadkach istnieje możliwość modyfikacji godzin przyjęć interesantów.
Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku – w wersji elektronicznej – znajdują się do pobrania poniżej oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Papierowa wersja dokumentów dostępna jest w biurze projektu pod adresem: ul. Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław.

14.11.2022 r.

Ogłoszenie naboru na składnie biznesplanów w ramach V tury naboru do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych wraz z partnerami: Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o. oraz Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową ogłasza nabór na składnie biznesplanów Uczestników V tury do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”.

Zgodnie z paragrafem 3 punkt 8: „Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze, w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta/Partnera 1 projektu, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 niniejszego Regulaminu. Osobiście dokumenty można składać w: Biurze Projektu: ul. Romana Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław w godzinach urzędowania biura. Biuro czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 09.00 don17.00, w piątek od godziny od 08.00 do 16.00, w uzasadnionych, uzgodnionych z Beneficjentem/partnerem 1 projektu przypadkach istnieje możliwość modyfikacji godzin przyjęć interesantów.”.

Termin rozpoczęcia składania biznesplanów: 24.11.2022 r.

Termin zakończenia składnia biznesplanów: 14.12.2022 r.

Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej projektu, w zakładce Dokumenty do pobrania.

10.11.2022 r.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” w ramach VI tury

10.11.2022 r.

Lista kandydatów VII tury naboru uczestników do projektu pn. „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

02.11.2022 r.

Wyniki oceny merytorycznej VII tury naboru do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

02.11.2022 r.

Ogłoszenie naboru na składnie wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach III tury naboru do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych wraz z partnerami: Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o. oraz Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową ogłasza nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” w ramach III tury naboru do projektu.

Termin jaki przewidziano na składanie Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego:

Termin rozpoczęcia składania wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego: 15.11.2022 r.,
Termin zakończenia składnia wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego: 05.12.2022 r.

Zgodnie z paragrafem 9 punkt 4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”: Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze, w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta/Partnera 1 projektu/Partnera 2 projektu, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 niniejszego Regulaminu.

Osobiście dokumenty można składać w: Biurze Projektu: ul. Romana Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław. Biuro czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 09.00-17.00, w piątki w godzinach od 08.00 do 16.00, w uzasadnionych, uzgodnionych z Beneficjentem/partnerem 1 projektu/partnerem 2 projektu przypadkach istnieje możliwość modyfikacji godzin przyjęć interesantów.
Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku – w wersji elektronicznej – znajdują się do pobrania poniżej oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Papierowa wersja dokumentów dostępna jest w biurze projektu pod adresem: ul. Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław.

31.10.2022 r.

Lista kandydatów VI tury naboru uczestników do projektu pn. „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

25.10.2022 r.

Lista osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji w ramach III tury naboru do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

24.10.2022 r.

VIII tura naboru uczestników do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

W VIII turze planowane jest zrekrutowanie 51 osób. Planowane jest przyznanie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej 44 osobom. Fakultatywne wsparcie pomostowe zostanie udzielone wyłącznie tym uczestnikom projektu, którzy otrzymają wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej.

Termin rozpoczęcia naboru dokumentów rekrutacyjnych: 24.10.2022 r.

Termin zakończenia naboru dokumentów rekrutacyjnych: 15.11.2022 r.

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy wraz z załącznikami oraz Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej projektu, w zakładce Dokumenty do pobrania oraz poniżej.

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne w wersji elektronicznej znajdują się do pobrania poniżej oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Papierowa wersja dokumentów rekrutacyjnych dostępna jest w biurze projektu pod adresem: „Centrum Wspierania Biznesu Europea” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław.

24.10.2022 r.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” w ramach V tury

21.10.2022 r.

Wyniki oceny merytorycznej VI tury naboru do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

21.10.2022 r.

Ogłoszenie naboru na składnie biznesplanów w ramach IV tury naboru do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych wraz z partnerami: Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o. oraz Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową ogłasza nabór na składnie biznesplanów Uczestników IV tury do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”.

Zgodnie z paragrafem 3 punkt 8: „Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze, w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta/Partnera 1 projektu, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 niniejszego Regulaminu. Osobiście dokumenty można składać w: Biurze Projektu: ul. Romana Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław w godzinach urzędowania biura. Biuro czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 09.00 don17.00, w piątek od godziny od 08.00 do 16.00, w uzasadnionych, uzgodnionych z Beneficjentem/partnerem 1 projektu przypadkach istnieje możliwość modyfikacji godzin przyjęć interesantów.”.

Termin rozpoczęcia składania biznesplanów: 03.11.2022 r.

Termin zakończenia składnia biznesplanów: 24.11.2022 r.

Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej projektu, w zakładce Dokumenty do pobrania.

14.10.2022 r.

Ogłoszenie naboru na składnie wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach II tury naboru do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych wraz z partnerami: Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o. oraz Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową ogłasza nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” w ramach II tury naboru do projektu.
Termin jaki przewidziano na składanie Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego:

Termin rozpoczęcia składania wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego: 26.10.2022 r.,

Termin zakończenia składnia wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego: 18.11.2022 r.

Zgodnie z paragrafem 9 punkt 4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”: Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze, w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta/Partnera 1 projektu/Partnera 2 projektu, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 niniejszego Regulaminu.

Osobiście dokumenty można składać w: Biurze Projektu: ul. Romana Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław. Biuro czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 09.00-17.00, w piątki w godzinach od 08.00 do 16.00, w uzasadnionych, uzgodnionych z Beneficjentem/partnerem 1 projektu/partnerem 2 projektu przypadkach istnieje możliwość modyfikacji godzin przyjęć interesantów.
Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku – w wersji elektronicznej – znajdują się do pobrania poniżej oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Papierowa wersja dokumentów dostępna jest w biurze projektu pod adresem: ul. Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław.

07.10.2022 r.

Punkt składania formularzy rekrutacyjnych teraz również w Świdnicy

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy uprzejmie zaprasza do osobistego składania dokumentów rekrutacyjnych do projektu w jednym z dwóch punktów: w Świdnicy bądź we Wrocławiu.

Punkty osobistego składania formularzy rekrutacyjnych i udzielania informacji:
Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Rynek 1A, Świdnica
Centrum Wspierania Biznesu „Europea„, ul. Dmowskego 17F/7, Wrocław

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne w wersji elektronicznej znajdują się do pobrania poniżej oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

03.10.2022 r.

VII tura naboru uczestników do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

W VII turze planowane jest zrekrutowanie 57 osób. Planowane jest przyznanie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej 55 osobom. Fakultatywne wsparcie pomostowe zostanie udzielone wyłącznie tym uczestnikom projektu, którzy otrzymają wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej.

Termin rozpoczęcia naboru dokumentów rekrutacyjnych: 03.10.2022 r.

Termin zakończenia naboru dokumentów rekrutacyjnych: 21.10.2022 r.

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy wraz z załącznikami oraz Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej projektu, w zakładce Dokumenty do pobrania oraz poniżej.

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne w wersji elektronicznej znajdują się do pobrania poniżej oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Papierowa wersja dokumentów rekrutacyjnych dostępna jest w biurze projektu pod adresem: „Centrum Wspierania Biznesu Europea” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław.

23.09.2022 r.

Nowy termin zakończenia VI tury naboru dokumentów rekrutacyjnych

Nowy termin zakończenia VI tury naboru dokumentów rekrutacyjnych – wydłużenie terminu do 30.09.2022 r.
Informujemy, iż zgodnie z paragrafem 7 ust. 3 Regulaminu rekrutacji uczestników Projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” nr POWR.01.02.01-02-0007/20  z uwagi na wpłynięcie niewystarczającej liczby zgłoszeń wydłużony zostaje nabór dokumentów rekrutacyjnych.
Nowy termin zakończenia VI tury naboru dokumentów rekrutacyjnych to 30.09.2022 r.

Informujemy, iż na dzień 23.09.2022 r. wpłynęły 4 zgłoszenia do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”.

20.09.2022 r.

Lista osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji w ramach II tury naboru do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

16.09.2022 r.

Ogłoszenie naboru na składnie wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach I tury naboru do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych wraz z partnerami: Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o. oraz Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową ogłasza nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” w ramach I tury naboru do projektu.
Termin jaki przewidziano na składanie Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego:

Termin rozpoczęcia składania wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego: 28.09.2022 r.,

Termin zakończenia składnia wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego: 18.10.2022 r.

Zgodnie z paragrafem 9 punkt 4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”: Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze, w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta/Partnera 1 projektu/Partnera 2 projektu, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 niniejszego Regulaminu.

Osobiście dokumenty można składać w: Biurze Projektu: ul. Romana Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław. Biuro czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 09.00-17.00, w piątki w godzinach od 08.00 do 16.00, w uzasadnionych, uzgodnionych z Beneficjentem/partnerem 1 projektu/partnerem 2 projektu przypadkach istnieje możliwość modyfikacji godzin przyjęć interesantów.
Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku – w wersji elektronicznej – znajdują się do pobrania poniżej oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Papierowa wersja dokumentów dostępna jest w biurze projektu pod adresem: ul. Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław.

14.09.2022 r.

Lista kandydatów V tury naboru uczestników do projektu pn. „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

07.09.2022 r.

Wyniki oceny merytorycznej V tury naboru do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

06.09.2022 r.

VI tura naboru uczestników do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

W VI turze planowane jest zrekrutowanie 66 osób. Planowane jest przyznanie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej 59 osobom. Fakultatywne wsparcie pomostowe zostanie udzielone wyłącznie tym uczestnikom projektu, którzy otrzymają wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej.

Termin rozpoczęcia naboru dokumentów rekrutacyjnych: 06.09.2022 r.

Termin zakończenia naboru dokumentów rekrutacyjnych: 23.09.2022 r.

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy wraz z załącznikami oraz Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej projektu, w zakładce Dokumenty do pobrania oraz poniżej.

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne w wersji elektronicznej znajdują się do pobrania poniżej oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Papierowa wersja dokumentów rekrutacyjnych dostępna jest w biurze projektu pod adresem: „Centrum Wspierania Biznesu Europea” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław.

05.09.2022 r.

Ogłoszenie naboru na składnie biznesplanów w ramach III tury naboru do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych wraz z partnerami: Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o. oraz Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową ogłasza nabór na składnie biznesplanów Uczestników III tury do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”.

Zgodnie z paragrafem 3 punkt 8: „Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze, w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta/Partnera 1 projektu, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 niniejszego Regulaminu. Osobiście dokumenty można składać w: Biurze Projektu: ul. Romana Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław w godzinach urzędowania biura. Biuro czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 09.00 don17.00, w piątek od godziny od 08.00 do 16.00, w uzasadnionych, uzgodnionych z Beneficjentem/partnerem 1 projektu przypadkach istnieje możliwość modyfikacji godzin przyjęć interesantów.”.

Termin rozpoczęcia składania biznesplanów: 15.09.2022 r.

Termin zakończenia składnia biznesplanów: 04.10.2022 r.

Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej projektu, w zakładce Dokumenty do pobrania.

Wszystkie dokumenty w wersji elektronicznej znajdują się do pobrania poniżej oraz w zakładce „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”. Papierowa wersja dokumentów dostępna jest w biurze projektu pod adresem: Fundacja Kobe, ul. Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław.

31.08.2022 r.

Lista kandydatów IV tury naboru uczestników do projektu pn. „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

29.08.2022 r.

Nowy termin zakończenia V tury naboru dokumentów rekrutacyjnych

Nowy termin zakończenia V tury naboru dokumentów rekrutacyjnych – wydłużenie terminu do 05.09.2022 r.
Informujemy, iż zgodnie z paragrafem 7 ust. 3 Regulaminu rekrutacji uczestników Projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” nr POWR.01.02.01-02-0007/20  z uwagi na wpłynięcie niewystarczającej liczby zgłoszeń wydłużony zostaje nabór dokumentów rekrutacyjnych.
Nowy termin zakończenia V tury naboru dokumentów rekrutacyjnych to 05.09.2022 r.

Informujemy, iż na dzień 29.08.2022 r. wpłynęło 6 zgłoszeń do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”.

25.08.2022 r.

Lista osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji w ramach I tury naboru do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

24.08.2022 r.

Informacja o zmianie terminu Szkolenia z podstaw księgowości dla Uczestników III tury w projekcie „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

Informujemy, że z przyczyn niezależnych Szkolenie z podstaw księgowości dla Uczestników III tury zaplanowane na 25.08.2022 r. zostaje przeniesione na dzień 02.09.2022 r. godz. 9.00

23.08.2022 r.

Wyniki oceny merytorycznej IV tury naboru do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

27.07.2022 r.

V tura naboru uczestników do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

W V turze planowane jest zrekrutowanie 70 osób. Planowane jest przyznanie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej 60 osobom. Fakultatywne wsparcie pomostowe zostanie udzielone wyłącznie tym uczestnikom projektu, którzy otrzymają wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej.

Termin rozpoczęcia naboru dokumentów rekrutacyjnych: 08.08.2022 r.

Termin zakończenia naboru dokumentów rekrutacyjnych: 29.08.2022 r.

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy wraz z załącznikami oraz Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej projektu, w zakładce Dokumenty do pobrania oraz poniżej.

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne w wersji elektronicznej znajdują się do pobrania poniżej oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Papierowa wersja dokumentów rekrutacyjnych dostępna jest w biurze projektu pod adresem: „Centrum Wspierania Biznesu Europea” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław.

27.07.2022 r.

Nowy termin zakończenia IV tury naboru dokumentów rekrutacyjnych

Nowy termin zakończenia IV tury naboru dokumentów rekrutacyjnych – wydłużenie terminu do 05.08.2022 r.
Informujemy, iż zgodnie z paragrafem 7 ust. 3 Regulaminu rekrutacji uczestników Projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” nr POWR.01.02.01-02-0007/20  z uwagi na wpłynięcie niewystarczającej liczby zgłoszeń wydłużony zostaje nabór dokumentów rekrutacyjnych.
Nowy termin zakończenia IV tury naboru dokumentów rekrutacyjnych to 05.08.2022 r.

Informujemy, iż na dzień 27.07.2022 r. wpłynęło 6 zgłoszeń do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”.

26.07.2022 r.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” w ramach III tury

Lista osób zakwalifikowanych do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” w ramach III tury naboru dokumentów rekrutacyjnych uszeregowana w kolejności od największej do najmniejszej liczby przyznanych punktów.

20.07.2022 r.

Ogłoszenie naboru na składnie biznesplanów w ramach II tury naboru do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych wraz z partnerami: Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o. oraz Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową ogłasza nabór na składnie biznesplanów Uczestników II tury do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”.

Zgodnie z paragrafem 3 punkt 8: „Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze, w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta/Partnera 1 projektu, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 niniejszego Regulaminu. Osobiście dokumenty można składać w: Biurze Projektu: ul. Romana Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław w godzinach urzędowania biura. Biuro czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 09.00 don17.00, w piątek od godziny od 08.00 do 16.00, w uzasadnionych, uzgodnionych z Beneficjentem/partnerem 1 projektu przypadkach istnieje możliwość modyfikacji godzin przyjęć interesantów.”.

Termin rozpoczęcia składania biznesplanów: 01.08.2022 r.

Termin zakończenia składnia biznesplanów: 22.08.2022 r.

Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej projektu, w zakładce Dokumenty do pobrania.

Wszystkie dokumenty w wersji elektronicznej znajdują się do pobrania poniżej oraz w zakładce „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”. Papierowa wersja dokumentów dostępna jest w biurze projektu pod adresem: Fundacja Kobe, ul. Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław.

14.07.2022 r.

Lista kandydatów III tury naboru uczestników do projektu pn. „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

06.07.2022 r.

Wyniki oceny merytorycznej III tury naboru do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

27.06.2022 r.

IV tura naboru uczestników do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

W IV turze planowane jest zrekrutowanie 76 osób. Planowane jest przyznanie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej 66 osobom. Fakultatywne wsparcie pomostowe zostanie udzielone wyłącznie tym uczestnikom projektu, którzy otrzymają wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej.

Termin rozpoczęcia naboru dokumentów rekrutacyjnych: 05.07.2022 r.

Termin zakończenia naboru dokumentów rekrutacyjnych: 27.07.2022 r.

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy wraz z załącznikami oraz Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej projektu, w zakładce Dokumenty do pobrania oraz poniżej.

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne w wersji elektronicznej znajdują się do pobrania poniżej oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Papierowa wersja dokumentów rekrutacyjnych dostępna jest w biurze projektu pod adresem: „Centrum Wspierania Biznesu Europea” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław.

22.06.2022 r.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” w ramach II tury

Lista osób zakwalifikowanych do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” w ramach II tury naboru dokumentów rekrutacyjnych uszeregowana w kolejności od największej do najmniejszej liczby przyznanych punktów.

20.06.2022 r.

Nowy termin zakończenia III tury naboru dokumentów rekrutacyjnych

Nowy termin zakończenia III tury naboru dokumentów rekrutacyjnych – wydłużenie terminu do 27.06.2022 r.
Informujemy, iż zgodnie z paragrafem 7 ust. 3 Regulaminu rekrutacji uczestników Projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” nr POWR.01.02.01-02-0007/20  z uwagi na wpłynięcie niewystarczającej liczby zgłoszeń wydłużony zostaje nabór dokumentów rekrutacyjnych.
Nowy termin zakończenia III tury naboru dokumentów rekrutacyjnych to 27.06.2022 r.

Informujemy, iż na dzień 20.06.2022 r. wpłynęły 3 zgłoszenia do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”.

07.06.2022 r.

Ogłoszenie naboru na składnie biznesplanów w ramach I tury naboru do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych wraz z partnerami: Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o. oraz Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową ogłasza nabór na składnie biznesplanów Uczestników I tury do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”.

Zgodnie z paragrafem 3 punkt 8: „Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze, w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta/partnera 1 projektu, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 niniejszego Regulaminu. Osobiście dokumenty można składać w: Biurze Projektu: ul. Romana Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław w godzinach urzędowania biura. Biuro czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 09.00 do 17.00, w piątek od godziny od 08.00 do 16.00, w uzasadnionych, uzgodnionych z Beneficjentem/partnerem 1 projektu przypadkach istnieje możliwość modyfikacji godzin przyjęć interesantów.”.

Termin rozpoczęcia składania biznesplanów: 20.06.2022 r.

Termin zakończenia składnia biznesplanów: 08.07.2022 r.

Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej projektu, w zakładce Dokumenty do pobrania.

Wszystkie dokumenty w wersji elektronicznej znajdują się do pobrania poniżej oraz w zakładce „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”. Papierowa wersja dokumentów dostępna jest w biurze projektu pod adresem: Fundacja Kobe, ul. Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław.

01.06.2022 r.

Lista kandydatów II tury naboru uczestników do projektu pn. „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

26.05.2022 r.

Wyniki oceny merytorycznej II tury naboru do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

16.05.2022 r.

III tura naboru uczestników do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

W III turze planowane jest zrekrutowanie 93 osób. Planowane jest przyznanie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej 83 osobom. Fakultatywne wsparcie pomostowe zostanie udzielone wyłącznie tym uczestnikom projektu, którzy otrzymają wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej.

Termin rozpoczęcia naboru dokumentów rekrutacyjnych: 26.05.2022 r.

Termin zakończenia naboru dokumentów rekrutacyjnych: 21.06.2022 r.

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy wraz z załącznikami oraz Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej projektu, w zakładce Dokumenty do pobrania oraz poniżej.

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne w wersji elektronicznej znajdują się do pobrania poniżej oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Papierowa wersja dokumentów rekrutacyjnych dostępna jest w biurze projektu pod adresem: „Centrum Wspierania Biznesu Europea” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław.

10.05.2022 r.

Nowy termin zakończenia II tury naboru dokumentów rekrutacyjnych

Nowy termin zakończenia II tury naboru dokumentów rekrutacyjnych – wydłużenie terminu do 17.05.2022 r.
Informujemy, iż zgodnie z paragrafem 7 ust. 3 Regulaminu rekrutacji uczestników Projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” nr POWR.01.02.01-02-0007/20  z uwagi na wpłynięcie niewystarczającej liczby zgłoszeń wydłużony zostaje nabór dokumentów rekrutacyjnych.
Nowy termin zakończenia II tury naboru dokumentów rekrutacyjnych to 17.05.2022 r.

Informujemy, iż na dzień 10.05.2022 r. wpłynęły 2 zgłoszenia do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”.

25.04.2022 r.

Nowy termin zakończenia II tury naboru dokumentów rekrutacyjnych

Nowy termin zakończenia II tury naboru dokumentów rekrutacyjnych – wydłużenie terminu do 10.05.2022 r.
Informujemy, iż zgodnie z paragrafem 7 ust. 3 Regulaminu rekrutacji uczestników Projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” nr POWR.01.02.01-02-0007/20  z uwagi na wpłynięcie niewystarczającej liczby zgłoszeń wydłużony zostaje nabór dokumentów rekrutacyjnych.
Nowy termin zakończenia II tury naboru dokumentów rekrutacyjnych to 10.05.2022 r.

Informujemy, iż na dzień 25.04.2022 r. wpłynęły 2 zgłoszenia do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”.

11.04.2022 r.

Nowy termin zakończenia II tury naboru dokumentów rekrutacyjnych

Nowy termin zakończenia II tury naboru dokumentów rekrutacyjnych – wydłużenie terminu do 25.04.2022 r.
Informujemy, iż zgodnie z paragrafem 7 ust. 3 Regulaminu rekrutacji uczestników Projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” nr POWR.01.02.01-02-0007/20  z uwagi na wpłynięcie niewystarczającej liczby zgłoszeń wydłużony zostaje nabór dokumentów rekrutacyjnych.
Nowy termin zakończenia II tury naboru dokumentów rekrutacyjnych to 25.04.2022 r.

Informujemy, iż na dzień 11.04.2022 r. wpłynęło 1 zgłoszenie do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”.

28.03.2022 r.

Nowy termin zakończenia II tury naboru dokumentów rekrutacyjnych

Nowy termin zakończenia II tury naboru dokumentów rekrutacyjnych – wydłużenie terminu do 11.04.2022 r.
Informujemy, iż zgodnie z paragrafem 7 ust. 3 Regulaminu rekrutacji uczestników Projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” nr POWR.01.02.01-02-0007/20  z uwagi na wpłynięcie niewystarczającej liczby zgłoszeń wydłużony zostaje nabór dokumentów rekrutacyjnych.
Nowy termin zakończenia II tury naboru dokumentów rekrutacyjnych to 11.04.2022 r.

Informujemy, iż na dzień 28.03.2022 r. wpłynęło 0 zgłoszeń do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”.


10.03.2022 r.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” w ramach I tury

Lista osób zakwalifikowanych do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” w ramach I tury naboru dokumentów rekrutacyjnych uszeregowana w kolejności od największej do najmniejszej liczby przyznanych punktów

09.03.2022 r.

Lista rankingowa I tury naboru uczestników do projektu pn. „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

28.02.2022 r.

II tura naboru uczestników do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw wraz z partnerami: „Centrum Wspierania Biznesu Europea” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Sudecką Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy ogłasza II turę naboru uczestników do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

W II turze planowane jest zrekrutowanie 55 osób. Wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach II tury zostanie przyznane 50 osobom. Fakultatywne wsparcie pomostowe zostanie udzielone wyłącznie tym uczestnikom projektu, którzy otrzymają wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej.

Termin rozpoczęcia naboru dokumentów rekrutacyjnych: 08.03.2022 r.

Termin zakończenia naboru dokumentów rekrutacyjnych: 29.03.2022 r.

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy wraz z załącznikami oraz Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej projektu, w zakładce Dokumenty do pobrania oraz poniżej.

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne w wersji elektronicznej znajdują się do pobrania poniżej oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Papierowa wersja dokumentów rekrutacyjnych dostępna jest w biurze projektu pod adresem: „Centrum Wspierania Biznesu Europea” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław.


28.02.2022 r.

Nowy termin zakończenia I tury naboru dokumentów rekrutacyjnych – wydłużenie terminu do 07.03.2022 r.

Informujemy, iż zgodnie z paragrafem 7 ust. 3 Regulaminu nr POWR.01.02.01-02-0007/20z uwagi na wpłynięcie niewystarczającej liczby zgłoszeń wydłużony zostaje nabór dokumentów rekrutacyjnych.

Nowy termin zakończenia I tury naboru dokumentów rekrutacyjnych to 07.03.2022 r.

Informujemy, iż na dzień 28.02.2022 r. wpłynęło 7 zgłoszeń do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”.


21.02.2022 r.

Nowy termin zakończenia I tury naboru dokumentów rekrutacyjnych – wydłużenie terminu do 28.02.2022 r.

Informujemy, iż zgodnie z paragrafem 7 ust. 3 Regulaminu nr POWR.01.02.01-02-0007/20 z uwagi na wpłynięcie niewystarczającej liczby zgłoszeń wydłużony zostaje nabór dokumentów rekrutacyjnych.

Nowy termin zakończenia I tury naboru dokumentów rekrutacyjnych to 28.02.2022 r.

Informujemy, iż na dzień 21.02.2022 r. wpłynęło 6 zgłoszeń do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”.


19.01.2022 r.

I tura naboru uczestników do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw wraz z partnerami: „Centrum Wspierania Biznesu Europea” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Sudecką Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy ogłasza I turę naboru uczestników do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

W I turze planowane jest zrekrutowanie 55 osób. Wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach I tury zostanie przyznane 50 osobom. Fakultatywne wsparcie pomostowe zostanie udzielone wyłącznie tym uczestnikom projektu, którzy otrzymają wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej.

Termin rozpoczęcia naboru dokumentów rekrutacyjnych: 31.01.2022 r.

Termin zakończenia naboru dokumentów rekrutacyjnych: 21.02.2022 r.

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy wraz z załącznikami oraz Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej projektu, w zakładce Dokumenty do pobrania oraz poniżej.

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne w wersji elektronicznej znajdują się do pobrania poniżej oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Papierowa wersja dokumentów rekrutacyjnych dostępna jest w biurze projektu pod adresem: „Centrum Wspierania Biznesu Europea” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław.

Przewiń na górę