Aktualności

16.05.2022 r.

III tura naboru uczestników do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw wraz z partnerami: „Centrum Wspierania Biznesu Europea” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Sudecką Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy ogłasza I turę naboru uczestników do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”.

W II turze planowane jest zrekrutowanie 93 osób. Planowane jest przyznanie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej 83 osobom. Fakultatywne wsparcie pomostowe zostanie udzielone wyłącznie tym uczestnikom projektu, którzy otrzymają wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej.

Termin rozpoczęcia naboru dokumentów rekrutacyjnych: 26.05.2022 r.

Termin zakończenia naboru dokumentów rekrutacyjnych: 21.06.2022 r.

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy wraz z załącznikami oraz Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej projektu, w zakładce Dokumenty do pobrania oraz poniżej.

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne w wersji elektronicznej znajdują się do pobrania poniżej oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Papierowa wersja dokumentów rekrutacyjnych dostępna jest w biurze projektu pod adresem: „Centrum Wspierania Biznesu Europea” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław.

10.05.2022 r.

Nowy termin zakończenia II tury naboru dokumentów rekrutacyjnych

Nowy termin zakończenia II tury naboru dokumentów rekrutacyjnych – wydłużenie terminu do 17.05.2022 r.
Informujemy, iż zgodnie z paragrafem 7 ust. 3 Regulaminu rekrutacji uczestników Projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” nr POWR.01.02.01-02-0007/20  z uwagi na wpłynięcie niewystarczającej liczby zgłoszeń wydłużony zostaje nabór dokumentów rekrutacyjnych.
Nowy termin zakończenia II tury naboru dokumentów rekrutacyjnych to 17.05.2022 r.

Informujemy, iż na dzień 10.05.2022 r. wpłynęły 2 zgłoszenia do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”.

25.04.2022 r.

Nowy termin zakończenia II tury naboru dokumentów rekrutacyjnych

Nowy termin zakończenia II tury naboru dokumentów rekrutacyjnych – wydłużenie terminu do 10.05.2022 r.
Informujemy, iż zgodnie z paragrafem 7 ust. 3 Regulaminu rekrutacji uczestników Projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” nr POWR.01.02.01-02-0007/20  z uwagi na wpłynięcie niewystarczającej liczby zgłoszeń wydłużony zostaje nabór dokumentów rekrutacyjnych.
Nowy termin zakończenia II tury naboru dokumentów rekrutacyjnych to 10.05.2022 r.

Informujemy, iż na dzień 25.04.2022 r. wpłynęły 2 zgłoszenia do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”.

11.04.2022 r.

Nowy termin zakończenia II tury naboru dokumentów rekrutacyjnych

Nowy termin zakończenia II tury naboru dokumentów rekrutacyjnych – wydłużenie terminu do 25.04.2022 r.
Informujemy, iż zgodnie z paragrafem 7 ust. 3 Regulaminu rekrutacji uczestników Projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” nr POWR.01.02.01-02-0007/20  z uwagi na wpłynięcie niewystarczającej liczby zgłoszeń wydłużony zostaje nabór dokumentów rekrutacyjnych.
Nowy termin zakończenia II tury naboru dokumentów rekrutacyjnych to 25.04.2022 r.

Informujemy, iż na dzień 11.04.2022 r. wpłynęło 1 zgłoszenie do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”.

28.03.2022 r.

Nowy termin zakończenia II tury naboru dokumentów rekrutacyjnych

Nowy termin zakończenia II tury naboru dokumentów rekrutacyjnych – wydłużenie terminu do 11.04.2022 r.
Informujemy, iż zgodnie z paragrafem 7 ust. 3 Regulaminu rekrutacji uczestników Projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” nr POWR.01.02.01-02-0007/20  z uwagi na wpłynięcie niewystarczającej liczby zgłoszeń wydłużony zostaje nabór dokumentów rekrutacyjnych.
Nowy termin zakończenia II tury naboru dokumentów rekrutacyjnych to 11.04.2022 r.

Informujemy, iż na dzień 28.03.2022 r. wpłynęło 0 zgłoszeń do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”.


10.03.2022 r.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” w ramach I tury

Lista osób zakwalifikowanych do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” w ramach I tury naboru dokumentów rekrutacyjnych uszeregowana w kolejności od największej do najmniejszej liczby przyznanych punktów

09.03.2022 r.

Lista rankingowa I tury naboru uczestników do projektu pn. „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

28.02.2022 r.

II tura naboru uczestników do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw wraz z partnerami: „Centrum Wspierania Biznesu Europea” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Sudecką Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy ogłasza II turę naboru uczestników do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

W II turze planowane jest zrekrutowanie 55 osób. Wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach II tury zostanie przyznane 50 osobom. Fakultatywne wsparcie pomostowe zostanie udzielone wyłącznie tym uczestnikom projektu, którzy otrzymają wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej.

Termin rozpoczęcia naboru dokumentów rekrutacyjnych: 08.03.2022 r.

Termin zakończenia naboru dokumentów rekrutacyjnych: 29.03.2022 r.

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy wraz z załącznikami oraz Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej projektu, w zakładce Dokumenty do pobrania oraz poniżej.

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne w wersji elektronicznej znajdują się do pobrania poniżej oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Papierowa wersja dokumentów rekrutacyjnych dostępna jest w biurze projektu pod adresem: „Centrum Wspierania Biznesu Europea” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław.


28.02.2022 r.

Nowy termin zakończenia I tury naboru dokumentów rekrutacyjnych – wydłużenie terminu do 07.03.2022 r.

Informujemy, iż zgodnie z paragrafem 7 ust. 3 Regulaminu nr POWR.01.02.01-02-0007/20z uwagi na wpłynięcie niewystarczającej liczby zgłoszeń wydłużony zostaje nabór dokumentów rekrutacyjnych.

Nowy termin zakończenia I tury naboru dokumentów rekrutacyjnych to 07.03.2022 r.

Informujemy, iż na dzień 28.02.2022 r. wpłynęło 7 zgłoszeń do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”.


21.02.2022 r.

Nowy termin zakończenia I tury naboru dokumentów rekrutacyjnych – wydłużenie terminu do 28.02.2022 r.

Informujemy, iż zgodnie z paragrafem 7 ust. 3 Regulaminu nr POWR.01.02.01-02-0007/20 z uwagi na wpłynięcie niewystarczającej liczby zgłoszeń wydłużony zostaje nabór dokumentów rekrutacyjnych.

Nowy termin zakończenia I tury naboru dokumentów rekrutacyjnych to 28.02.2022 r.

Informujemy, iż na dzień 21.02.2022 r. wpłynęło 6 zgłoszeń do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”.


19.01.2022 r.

I tura naboru uczestników do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw wraz z partnerami: „Centrum Wspierania Biznesu Europea” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Sudecką Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy ogłasza I turę naboru uczestników do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

W I turze planowane jest zrekrutowanie 55 osób. Wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach I tury zostanie przyznane 50 osobom. Fakultatywne wsparcie pomostowe zostanie udzielone wyłącznie tym uczestnikom projektu, którzy otrzymają wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej.

Termin rozpoczęcia naboru dokumentów rekrutacyjnych: 31.01.2022 r.

Termin zakończenia naboru dokumentów rekrutacyjnych: 21.02.2022 r.

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy wraz z załącznikami oraz Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej projektu, w zakładce Dokumenty do pobrania oraz poniżej.

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne w wersji elektronicznej znajdują się do pobrania poniżej oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Papierowa wersja dokumentów rekrutacyjnych dostępna jest w biurze projektu pod adresem: „Centrum Wspierania Biznesu Europea” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław.

Przewiń do góry