Aktualności

27.07.2022 r.

V tura naboru uczestników do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

W V turze planowane jest zrekrutowanie 70 osób. Planowane jest przyznanie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej 60 osobom. Fakultatywne wsparcie pomostowe zostanie udzielone wyłącznie tym uczestnikom projektu, którzy otrzymają wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej.

Termin rozpoczęcia naboru dokumentów rekrutacyjnych: 08.08.2022 r.

Termin zakończenia naboru dokumentów rekrutacyjnych: 29.08.2022 r.

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy wraz z załącznikami oraz Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej projektu, w zakładce Dokumenty do pobrania oraz poniżej.

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne w wersji elektronicznej znajdują się do pobrania poniżej oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Papierowa wersja dokumentów rekrutacyjnych dostępna jest w biurze projektu pod adresem: „Centrum Wspierania Biznesu Europea” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław.

27.07.2022 r.

Nowy termin zakończenia IV tury naboru dokumentów rekrutacyjnych

Nowy termin zakończenia IV tury naboru dokumentów rekrutacyjnych – wydłużenie terminu do 05.08.2022 r.
Informujemy, iż zgodnie z paragrafem 7 ust. 3 Regulaminu rekrutacji uczestników Projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” nr POWR.01.02.01-02-0007/20  z uwagi na wpłynięcie niewystarczającej liczby zgłoszeń wydłużony zostaje nabór dokumentów rekrutacyjnych.
Nowy termin zakończenia IV tury naboru dokumentów rekrutacyjnych to 05.08.2022 r.

Informujemy, iż na dzień 27.07.2022 r. wpłynęło 6 zgłoszeń do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”.

26.07.2022 r.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” w ramach III tury

Lista osób zakwalifikowanych do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” w ramach III tury naboru dokumentów rekrutacyjnych uszeregowana w kolejności od największej do najmniejszej liczby przyznanych punktów.

20.07.2022 r.

Ogłoszenie naboru na składnie biznesplanów w ramach II tury naboru do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych wraz z partnerami: Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o. oraz Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową ogłasza nabór na składnie biznesplanów Uczestników II tury do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”.

Zgodnie z paragrafem 3 punkt 8: „Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze, w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta/Partnera 1 projektu, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 niniejszego Regulaminu. Osobiście dokumenty można składać w: Biurze Projektu: ul. Romana Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław w godzinach urzędowania biura. Biuro czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 09.00 don17.00, w piątek od godziny od 08.00 do 16.00, w uzasadnionych, uzgodnionych z Beneficjentem/partnerem 1 projektu przypadkach istnieje możliwość modyfikacji godzin przyjęć interesantów.”.

Termin rozpoczęcia składania biznesplanów: 01.08.2022 r.

Termin zakończenia składnia biznesplanów: 22.08.2022 r.

Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej projektu, w zakładce Dokumenty do pobrania.

Wszystkie dokumenty w wersji elektronicznej znajdują się do pobrania poniżej oraz w zakładce „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”. Papierowa wersja dokumentów dostępna jest w biurze projektu pod adresem: Fundacja Kobe, ul. Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław.

14.07.2022 r.

Lista kandydatów III tury naboru uczestników do projektu pn. „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

06.07.2022 r.

Wyniki oceny merytorycznej III tury naboru do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

27.06.2022 r.

IV tura naboru uczestników do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

W IV turze planowane jest zrekrutowanie 76 osób. Planowane jest przyznanie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej 66 osobom. Fakultatywne wsparcie pomostowe zostanie udzielone wyłącznie tym uczestnikom projektu, którzy otrzymają wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej.

Termin rozpoczęcia naboru dokumentów rekrutacyjnych: 05.07.2022 r.

Termin zakończenia naboru dokumentów rekrutacyjnych: 27.07.2022 r.

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy wraz z załącznikami oraz Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej projektu, w zakładce Dokumenty do pobrania oraz poniżej.

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne w wersji elektronicznej znajdują się do pobrania poniżej oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Papierowa wersja dokumentów rekrutacyjnych dostępna jest w biurze projektu pod adresem: „Centrum Wspierania Biznesu Europea” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław.

22.06.2022 r.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” w ramach II tury

Lista osób zakwalifikowanych do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” w ramach II tury naboru dokumentów rekrutacyjnych uszeregowana w kolejności od największej do najmniejszej liczby przyznanych punktów.

20.06.2022 r.

Nowy termin zakończenia III tury naboru dokumentów rekrutacyjnych

Nowy termin zakończenia III tury naboru dokumentów rekrutacyjnych – wydłużenie terminu do 27.06.2022 r.
Informujemy, iż zgodnie z paragrafem 7 ust. 3 Regulaminu rekrutacji uczestników Projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” nr POWR.01.02.01-02-0007/20  z uwagi na wpłynięcie niewystarczającej liczby zgłoszeń wydłużony zostaje nabór dokumentów rekrutacyjnych.
Nowy termin zakończenia III tury naboru dokumentów rekrutacyjnych to 27.06.2022 r.

Informujemy, iż na dzień 20.06.2022 r. wpłynęły 3 zgłoszenia do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”.

07.06.2022 r.

Ogłoszenie naboru na składnie biznesplanów w ramach I tury naboru do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych wraz z partnerami: Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o. oraz Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową ogłasza nabór na składnie biznesplanów Uczestników I tury do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”.

Zgodnie z paragrafem 3 punkt 8: „Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze, w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta/partnera 1 projektu, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 niniejszego Regulaminu. Osobiście dokumenty można składać w: Biurze Projektu: ul. Romana Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław w godzinach urzędowania biura. Biuro czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 09.00 do 17.00, w piątek od godziny od 08.00 do 16.00, w uzasadnionych, uzgodnionych z Beneficjentem/partnerem 1 projektu przypadkach istnieje możliwość modyfikacji godzin przyjęć interesantów.”.

Termin rozpoczęcia składania biznesplanów: 20.06.2022 r.

Termin zakończenia składnia biznesplanów: 08.07.2022 r.

Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej projektu, w zakładce Dokumenty do pobrania.

Wszystkie dokumenty w wersji elektronicznej znajdują się do pobrania poniżej oraz w zakładce „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”. Papierowa wersja dokumentów dostępna jest w biurze projektu pod adresem: Fundacja Kobe, ul. Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław.

01.06.2022 r.

Lista kandydatów II tury naboru uczestników do projektu pn. „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

26.05.2022 r.

Wyniki oceny merytorycznej II tury naboru do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

16.05.2022 r.

III tura naboru uczestników do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

W III turze planowane jest zrekrutowanie 93 osób. Planowane jest przyznanie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej 83 osobom. Fakultatywne wsparcie pomostowe zostanie udzielone wyłącznie tym uczestnikom projektu, którzy otrzymają wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej.

Termin rozpoczęcia naboru dokumentów rekrutacyjnych: 26.05.2022 r.

Termin zakończenia naboru dokumentów rekrutacyjnych: 21.06.2022 r.

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy wraz z załącznikami oraz Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej projektu, w zakładce Dokumenty do pobrania oraz poniżej.

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne w wersji elektronicznej znajdują się do pobrania poniżej oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Papierowa wersja dokumentów rekrutacyjnych dostępna jest w biurze projektu pod adresem: „Centrum Wspierania Biznesu Europea” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław.

10.05.2022 r.

Nowy termin zakończenia II tury naboru dokumentów rekrutacyjnych

Nowy termin zakończenia II tury naboru dokumentów rekrutacyjnych – wydłużenie terminu do 17.05.2022 r.
Informujemy, iż zgodnie z paragrafem 7 ust. 3 Regulaminu rekrutacji uczestników Projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” nr POWR.01.02.01-02-0007/20  z uwagi na wpłynięcie niewystarczającej liczby zgłoszeń wydłużony zostaje nabór dokumentów rekrutacyjnych.
Nowy termin zakończenia II tury naboru dokumentów rekrutacyjnych to 17.05.2022 r.

Informujemy, iż na dzień 10.05.2022 r. wpłynęły 2 zgłoszenia do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”.

25.04.2022 r.

Nowy termin zakończenia II tury naboru dokumentów rekrutacyjnych

Nowy termin zakończenia II tury naboru dokumentów rekrutacyjnych – wydłużenie terminu do 10.05.2022 r.
Informujemy, iż zgodnie z paragrafem 7 ust. 3 Regulaminu rekrutacji uczestników Projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” nr POWR.01.02.01-02-0007/20  z uwagi na wpłynięcie niewystarczającej liczby zgłoszeń wydłużony zostaje nabór dokumentów rekrutacyjnych.
Nowy termin zakończenia II tury naboru dokumentów rekrutacyjnych to 10.05.2022 r.

Informujemy, iż na dzień 25.04.2022 r. wpłynęły 2 zgłoszenia do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”.

11.04.2022 r.

Nowy termin zakończenia II tury naboru dokumentów rekrutacyjnych

Nowy termin zakończenia II tury naboru dokumentów rekrutacyjnych – wydłużenie terminu do 25.04.2022 r.
Informujemy, iż zgodnie z paragrafem 7 ust. 3 Regulaminu rekrutacji uczestników Projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” nr POWR.01.02.01-02-0007/20  z uwagi na wpłynięcie niewystarczającej liczby zgłoszeń wydłużony zostaje nabór dokumentów rekrutacyjnych.
Nowy termin zakończenia II tury naboru dokumentów rekrutacyjnych to 25.04.2022 r.

Informujemy, iż na dzień 11.04.2022 r. wpłynęło 1 zgłoszenie do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”.

28.03.2022 r.

Nowy termin zakończenia II tury naboru dokumentów rekrutacyjnych

Nowy termin zakończenia II tury naboru dokumentów rekrutacyjnych – wydłużenie terminu do 11.04.2022 r.
Informujemy, iż zgodnie z paragrafem 7 ust. 3 Regulaminu rekrutacji uczestników Projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” nr POWR.01.02.01-02-0007/20  z uwagi na wpłynięcie niewystarczającej liczby zgłoszeń wydłużony zostaje nabór dokumentów rekrutacyjnych.
Nowy termin zakończenia II tury naboru dokumentów rekrutacyjnych to 11.04.2022 r.

Informujemy, iż na dzień 28.03.2022 r. wpłynęło 0 zgłoszeń do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”.


10.03.2022 r.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” w ramach I tury

Lista osób zakwalifikowanych do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” w ramach I tury naboru dokumentów rekrutacyjnych uszeregowana w kolejności od największej do najmniejszej liczby przyznanych punktów

09.03.2022 r.

Lista rankingowa I tury naboru uczestników do projektu pn. „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

28.02.2022 r.

II tura naboru uczestników do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw wraz z partnerami: „Centrum Wspierania Biznesu Europea” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Sudecką Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy ogłasza II turę naboru uczestników do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

W II turze planowane jest zrekrutowanie 55 osób. Wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach II tury zostanie przyznane 50 osobom. Fakultatywne wsparcie pomostowe zostanie udzielone wyłącznie tym uczestnikom projektu, którzy otrzymają wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej.

Termin rozpoczęcia naboru dokumentów rekrutacyjnych: 08.03.2022 r.

Termin zakończenia naboru dokumentów rekrutacyjnych: 29.03.2022 r.

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy wraz z załącznikami oraz Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej projektu, w zakładce Dokumenty do pobrania oraz poniżej.

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne w wersji elektronicznej znajdują się do pobrania poniżej oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Papierowa wersja dokumentów rekrutacyjnych dostępna jest w biurze projektu pod adresem: „Centrum Wspierania Biznesu Europea” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław.


28.02.2022 r.

Nowy termin zakończenia I tury naboru dokumentów rekrutacyjnych – wydłużenie terminu do 07.03.2022 r.

Informujemy, iż zgodnie z paragrafem 7 ust. 3 Regulaminu nr POWR.01.02.01-02-0007/20z uwagi na wpłynięcie niewystarczającej liczby zgłoszeń wydłużony zostaje nabór dokumentów rekrutacyjnych.

Nowy termin zakończenia I tury naboru dokumentów rekrutacyjnych to 07.03.2022 r.

Informujemy, iż na dzień 28.02.2022 r. wpłynęło 7 zgłoszeń do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”.


21.02.2022 r.

Nowy termin zakończenia I tury naboru dokumentów rekrutacyjnych – wydłużenie terminu do 28.02.2022 r.

Informujemy, iż zgodnie z paragrafem 7 ust. 3 Regulaminu nr POWR.01.02.01-02-0007/20 z uwagi na wpłynięcie niewystarczającej liczby zgłoszeń wydłużony zostaje nabór dokumentów rekrutacyjnych.

Nowy termin zakończenia I tury naboru dokumentów rekrutacyjnych to 28.02.2022 r.

Informujemy, iż na dzień 21.02.2022 r. wpłynęło 6 zgłoszeń do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”.


19.01.2022 r.

I tura naboru uczestników do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw wraz z partnerami: „Centrum Wspierania Biznesu Europea” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Sudecką Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy ogłasza I turę naboru uczestników do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

W I turze planowane jest zrekrutowanie 55 osób. Wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach I tury zostanie przyznane 50 osobom. Fakultatywne wsparcie pomostowe zostanie udzielone wyłącznie tym uczestnikom projektu, którzy otrzymają wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej.

Termin rozpoczęcia naboru dokumentów rekrutacyjnych: 31.01.2022 r.

Termin zakończenia naboru dokumentów rekrutacyjnych: 21.02.2022 r.

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy wraz z załącznikami oraz Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej projektu, w zakładce Dokumenty do pobrania oraz poniżej.

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne w wersji elektronicznej znajdują się do pobrania poniżej oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Papierowa wersja dokumentów rekrutacyjnych dostępna jest w biurze projektu pod adresem: „Centrum Wspierania Biznesu Europea” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław.

Przewiń do góry