O projekcie

Projekt nr POWR.01.02.01-02-0007/20 pn. „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

Okres realizacji Projektu: od: 2021-12-01 do: 2023-06-30

Cel projektu

Celem głównym projektu jest wsparcie 110 osób młodych, wyłącznie biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w UP w wieku 18-29 lat z woj. dolnośląskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa dolnośląskiego w rozumieniu KC), które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r, w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiej niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz poprzez udzielenie 100 z nich: pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstw, a także wsparcia pomostowego, w okresie od 01.12.2021-30.06.2023.

Uczestnicy

Grupę docelową projektu stanowi 110 osób, wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z woj dolnośląskiego (os fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze woj dolnośląskiego w rozumieniu KC), które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. w tym os znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (długotrwale bezrobotni, kobiety, OzN.).

Planowane efekty

  • 110 osób weźmie udział w szkoleniach umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
  • dotacje na utworzenie przedsiębiorstw zostaną udzielone 100 osobom wyłącznie biernym zawodowo lub bezrobotnym niezarejestrowanym w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat z województwa dolnośląskiego, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. w tym osobom znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności).
  • wsparcie pomostowe zostanie udzielone 100 osobom wyłącznie biernym zawodowo lub bezrobotnym niezarejestrowanym w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat z województwa dolnośląskiego, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. w tym osobom znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności).

Wartość projektu: 5 143 156,04 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 334 651,91 zł

Projekt współfinansowany z budżetu państwa.

Lider projektu: Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych

Partnerzy projektu: „Centrum Wspierania Biznesu Europea” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy

Przewiń na górę